Odborný balneologický posudok

Santovka  -  minerálna voda

Odborný balneologický posudok – výňatok (podľa Vyhlášky MZ SRč.100/2006 Z.z.)

Minerálna voda Santovka , zo zdroja B-6 v katastri obce  SANTOVKA  je vysoko mineralizovaná kyselka , slabo kyslá , hypotonická , hydrogénuhličitanová , sodno-vápenatá, studená voda so zvýšeným obsahom hydrogénuhličitanov, síranov, chloridov, vápnika , sodíka, horčíka a fluoridov.

Anióny

Dominantnými aniónmi v posudzovanej vode sú hydrogénuhličitany 1887 mg/l, zvýšený obsah síranov 350 mg/l, chloridov 212mg/l.

Hydrogénuhličitanový anión môže mať priaznivé účinky v kombinácii so sodíkovými anionmi  nielen pri pri pití vody ,ale aj pri využití na výplach dutín, a pre inhalácie. Aerosol z takéhoto typu vody ovplyvňuje priaznivo viskozitu hlienu v dýchacích cestách( skvapalňovanie a zníženie viskozity) , a tak jeho uľahčené vykašliavanie. Uplatní sa aj alkalizujúci efekt vody ( alkalizácia kyslého pH zapálenej sliznice dýchacích ciest ).

Hydrogénuhličitany zvyšujú alkalickú rezervu krvi . Zlepšujú bilanciu zásad v rámci kompenzovanej acidózy, pričom ich prísunom do organizmu sa zvyšuje účinok inzulínu ( zvýšená afinita receptorov )a zvyšuje sa aj glukoneogenéza. Tieto účinky však predpokladajú minimálne zachovanú funkciu pankreasu. Takýto priaznivý efekt bol popísaný pri pravidelnom pití ( 3 - 6 týždňov ) hydrogénuhličitanových vôd s prevahou sodíka u ľudí, ktorí trpia na diabetes mellitus. Okrem toho majú priaznivý účinok na metabolizmus purínov, výsledkom čoho je zníženie hladiny kyseliny močovej v sére. Terapeuticky významné je ovplyvnenie pH moča a tým zvýšenie rozpustnosti niektorých solí ( prevencia tvorby močových konkrementov - z kyseliny močovej, cystínu a oxalátu ).Alkalizácia moču má význam pri zápalových procesoch močových ciest neutralizovaním kyslého prostredia spôsobené zápalom. Zvýšenie pH moču do alkalickej oblasti  však môže mať aj nepriaznivé účinky tým, že podporuje vyzrážanie uhličitanov, fosfátov a vytvára vhodné prostredie pre rast E. coli.                                         

Obsah fluóru v posudzovanej vode, ktorý sa v organizme  nachádza vo forme fluoridu v kostiach a zuboch ( fluórapatit ) je zvýšený 2,34 mg/l. Priemerná denná spotreba tohto stopového minerálu je v rozsahu 0,5 – 1,5 mg. Jeho nedostatok sa prejavuje zvýšenou  kazivosťou zubov(caries)najmä u detí a mladistvých. Spolu s inými minerálmi sa zúčastňuje na metabolizme kostného tkaniva . Zabezpečuje tvrdosť a hustotu kortikalis.

Katióny

Dominantnými katiónmi v posudzovanej vode sú vápnik 437 mg/l a sodík 338 mg/l. Zvýšený je i obsah horčíka.

Vápnik je v obsahu 437 mg/l . Fyziologický význam vápnika spočíva v jeho funkcii ako stavebnej látky, má však aj rozhodujúcu úlohu pri svalovej kontrakcii. Ión vápnika znižuje dráždivosť a priepustnosť bunečných membrán. Nezastupiteľné miesto má i v procese zrážavosti krvi. Z celkového množstva vápnika v organizme sa až 99% nachádza v kostiach a zuboch, 1% v plazme. Jeho hladinu v plazme regulujú hormonálne mechanizmy, pričom 45% z celkového plazmatického množstva je viazané na bielkoviny a organické kyseliny, a iba 55% je vo forme voľných iónov. Vápnik aktívne resorbuje v čreve. Rýchlosť resorbcie  podlieha hormonálnej regulácia ovplyvňuje ju aj koncentrácia iónov horčíka. Mieru resorbcie zvyšuje kyselina uhličitá. Denná potreba vápnika je u dospelého človeka približne 800mg, u tehotných a dojčiacich žien ešte o 400mg vyššia. Obsah vápnika v mierálnej vode Santovka môže čiastočne zabezpečiť dennú potrebu tohto minerálu.

Horčík  - v v tejto minerálnej vode je v obsahu 65,1 mg/l. V tele dospelého človeka sa ho nachádza   20 – 28 g. Až 95 – 98% jeho obsahu je prítomné v bunkách, zostávajúca časť je v mimobunkovom priestore. V plazme je koncentrácia horčíka asi 0,7 – 10,1 mmol/l, z čoho je  60% v ionizovanom stave. V literatúre sa odporúča denný prísun horčíka  300 – 400 mg. Ióny horčíka sú nevyhnutné na aktiváciu mnohých enzýmových systémov. Znížená hladina horčíka v krvi zvyšuje neuromuskulárnu dráždivosť, môže viesť k tetánii, kŕčom, tachykardii , dezorientácie i psychotickým stavom. Spotreba horčíka sa zvyšuje pri zvýšenej telesnej námahe , v tehotenstve a strese.                                              Horčík patrí k najsilnejším fyziologickým vazodilatátorom a výrazne znižuje periférny odpor ciev. Pri strese sa uvoľňuje z vnútrobunkovej zásoby a pôsobí  tlmivo na stresovú reakciu.Fiziologicky stabilizovaná hladina horčíka, znižuje obsah vápnika v bunkách a pôsobí proti vzniku porúch srdcového rytmu.                                                                                                                                            V tráviacom trakte sa priaznivé účinky vápnika a horčíka prejavujú v kontakte so sliznicou žalúdka a čreva. Oba ióny pôsobia synergicky. Znižujú permeabilitu bunečných membrán a kapilár , a majú tlmiaci účinok pri zápalových procesoch slizníc tráviaceho traktu. V prípade tejto minerálnej vody koncentrácia horčíka dosahuje hodnoty , ktoré môžu čiastočne kryť dennú potrebu tohto iónu.

Sodík v ľudskom organizme je základným iónom v extracelulárnom priestore.                                  Denná potreba je 2000 mg pre dospelého človeka, zvyšuje sa na 3000 – 5000 mg  pri zvýšenej telesnej námahe , športe a pod. Nestretávame sa s deficitom tohto minerálu, skôr naopak, jeho denný prísun býva často prekročený najmä konzumáciou priemyselne spracovaných potravín ( mäsové výrobky, syry , fast food, čipsy )čo je nepriaznivé najmä u ľudí , ktorí trpia na kardiovaskulárne ochorenia a ochorenia s poruchou obličiek. V tejto min. vode je sodík v obsahu    338 mg/l , čo je menej ako v 5 dkg šunky. Pri dennej spotrebe minerálnej vody  1000 – 1500 ml za deň takéto množstvo sodíka neovplyvní výraznejšie dennú bilanciu.

 

Iné terapeuticky využiteľné látky

Oxid uhličitý ( CO2 ) je v minerálnej vode v obsahu 2246 mg/l. Ako nepolárna zlúčenina sa ľahko vstrebáva kožou a sliznicami. Je dokázaný priamy účinok na kapiláry, otvára i funkčne uzatvorené kapiláry, spôsobuje výraznú svetločervenú hyperémiu presne ohraničenú na mieste kontaktu. Výrazne pritom klesá periférna rezistencia cievneho riečišťa.  Hyperémia zlepšuje a zrýchľuje cirkuláciu , prísumn živín a odplavovanie splodín metabolizmu z tkanív. Oxid uhličitý zlepšuje uvoľňovanie kyslíka z hemoglobínu v tkanivách ( posun disociačnej krivky hemoglobínu doprava ). Pri pití uhličitej vody spôsobuje hyperémiu slizníc tráviaceho traktu, stimuluje tvorbu žalúdočnej šťavy, podporuje rýchle vstrebávanie liekov a alkoholu z tráviaceho traktu.

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode