Pramene mineránych vôd

     Pramene minerálnych vôd obyčajne neexistujú jednotlivo, ale sú súčasťou širšieho hydrologického systému. Zvyčajne sa nachádzajú v určitej línii. V Santovke línia smeruje od okresného mesta Levice juhovýchodným smerom k Horným Turovciam. Územie, na ktorom vytryskli santovské minerálne vody, patrí k jednému z najpozoruhodnejších na Slovensku. Geologické pomery tejto oblasti sú pestré, stavba zložitá, a tak i genéza minerálnych vôd je značne komplikovaná. Terén v okolí Santovky je členitý nepravidelnou  spleťou plochých kopcov, krátkych zaokrúhlených chrbtov a plytkých údolí a doliniek. Vznik prameňov sa viaže na obrovský zlom, ktorý tiahne od Slovenskej brány pri Tlmačoch až po Ipeľ.

     Travertínové kopy sú bochníkovité kopce s kráterom  v strede, z ktorého sa rozlieva minerálna voda. Travertín (vápenný tuf) je hlavne vápenec v podobe vápenného sintra, ktorý sa po vyvretí vody na povrch vysúšaním mení. Ako príklad možno uviesť odumretý Biely kameň na rázcestí v Santovke alebo oblasť Budzgov. V prírodnom kráteri Bieleho kameňa vyvierala voda teploty 15,5°C, objekt je chránenou prírodnou pamiatkou.

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode